"Der er to goder, vi kan
håbe at give i arv til vore
børn: Det ene er rødder,
det andet er vinger"
Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden

Adoption og tilknytning

En sund og tryg tilknytning kommer ikke uden aktiv bevidst handling fra jer som adoptivforældre. At ændre et barns erfaring med brud og adskillelse kræver ofte en anden og anderledes tilgang, end den I selv har erfaring med. Derfor vil I måske opleve, at I mangler konkrete handlemuligheder til, hvordan man i praksis ændrer på et barns utrygge tilknytningsmønster.

Læs mere

Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden

Theraplay

Man kan sige, at omsorgssvigt sætter aftryk i hjernen, hvilket vil sige, at et barn, som ikke har tilstrækkelig levet erfaring med kontakt og tilknytning, vil få svært ved at håndtere sociale sammenhænge. Ved omsorgssvigt og tidlig stress vil hjernen skulle tilpasse sig et miljø, som for barnets nervesystem primært kommer til at handle om basal overlevelse. 

Læs mere

Beskriv hvad billedet viser. Denne tekst er kun relevant for søgemaskiner og vises ikke på siden

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet socialpædagog, og har altid arbejdet med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og emotionelle vanskeligheder. Jeg har også beskæftiget mig med plejefamilier, hvor jeg har rådgivet plejefamilier til at kunne håndtere og rumme særligt belastede opgaver. Til dagligt er jeg familierådgiver i Svendborg kommune. 

Læs mere